Show simple item record

Methods of interleaving data

dc.contributor.advisorKřivánek, Vítězslavcs
dc.contributor.authorSoudek, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:00:03Z
dc.date.available2018-10-21T17:00:03Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSOUDEK, M. Metody prokládání zprávy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14252cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16781
dc.description.abstractÚvodní část práce je věnována celkovému obeznámení s přenosovým systémem a jeho rozdělení. Dále je práce zaměřena na rozdělení zabezpečovacích kódu, které se používají na přenosových systémech. V další kapitole je rozebraná problematika vzniku chyby, matematický zápis chyb, třídění chyb, které mohou při přenosu vniknout. Následuje kapitola s popisem konvolučních kódů s popisem zabezpečení proti chybám, princip převodu sériové posloupnosti na posloupnost paralaxní a naopak. Je zde nastíněna problematika zadání konvolučních kódů. A v neposlední řadě jsou tady zmíněné tři konvoluční kódy, které se používají k ochraně před shluky chyb. V další kapitole je zmíněna problematika prokládání zpráv – interleaving a používané metody s popisem, jak vznikají, a podrobný popis, jak se za pomocí prokládání dlouhé úseky chyb odstraňují. V následující kapitole jsou popsány techniky, které se v praxi používají proti potlačení shluku chyb. V poslední kapitole je praktická část diplomové práce. Jsou podrobně popsány a nasimulovány techniky, jak vzniká zabezpečení nezabezpečeného úseku, přenos po vedení, naindukování shluku chyb na přenášená zabezpečená data a následná oprava či rozdělení shluku chyb v přijímači. Pro simulaci byly použity tři konvoluční kódy pro opravu shluku chyb a dvě prokládací techniky.cs
dc.description.abstractThe initial part of my work is dedicated to overall introduction into the transmission systems and its categories. Further the work is focused on dividing of security codes which are used for transmission systems. In the next chapter is analyzed the problems of error origin, mathematical transcription of errors, categorizing of errors which can generate during transmission. The following chapter deals with description of convolutional codes describing security against errors, principle of serial consecution interpretation on parallastic consecution and visa versa. Here is outlined problems of convolutional codes input. In the next part are mentioned three convolution codes which are used for security against burst errors. In the next chapter is mentioned problems of message interleaving and description of used methods, how they originate and detailed description, how the errors are eliminated with the help of long segment interleaving. In the next chapter are described techniques which are used for clustered errors suppression. The last chapter is dedicated to the practical part of my thesis. There are detail descriptions and simulation techniques how the security of non-secure section is developed, transmission on line, burst errors induction on transmitted secure data and consecutive amendment or clustered errors division in transceiver. For the simulation there were utilized three convolutional codes for clustered errors amendment and two interleaving techniques.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřenoscs
dc.subjectshluk chybcs
dc.subjectprokládánícs
dc.subjectkodér a simulacecs
dc.subjecttransferen
dc.subjectburst- erroren
dc.subjectinterleavingen
dc.subjectcoder and simulationen
dc.titleMetody prokládání zprávycs
dc.title.alternativeMethods of interleaving dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-11-12:11:22cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14252en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:15:30en
sync.item.modts2020.03.31 09:55:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNěmec, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record