Show simple item record

Non-financial causes of bankruptcies of small and medium-sized enterprises

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorDoležalová, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:54Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOLEŽALOVÁ, E. Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other30294cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16862
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, která vede k úpadku podniku, nutně předchází anomálie v nefinančních oblastech. Výzkumné otázky pro potvrzení stanovených hypotéz byly adresovány přímo správcům konkursních podstat, insolvenčním správcům a majitelům podniků Jihomoravského kraje, které se ocitly v úpadku. Za klíčové oblasti pro fungování malého a středního podniku jsou označeny inovace a soustavný postoj k nim, počet společníků a jejich fungovaní v managementu podniku, seznámení zaměstnanců s vizemi a plány podniku a využití outsourcingu. Disertační práce nabízí rychlotest podnikového zdraví s ohledem na identifikované hypotézy v konkrétním podniku a nabízí zjištění, zda-li je podnik zdravý, s narušenou imunitou nebo nemocný. Práce také nabízí následné využití doporučených nápravných opatření.cs
dc.description.abstractMy dissertation thesis deals with new non-financial causes of bankruptcies of small and medium-sized enterprises. The origin of the idea is based on considerations of leading experts on Czech insolvency law, who believe that the financial tightness, which leads to bankruptcy, is necessarily preceded by anomalies in non-financial areas. Research questions for confirming appointed hypotheses have been addressed directly to bankruptcy managers, insolvency administrators and owners of the South Moravia region companies, which have become insolvent. Innovations and consistent attitude towards them, the number of members and their function in the management of the enterprise, employees who are familiar with the visions and plans of business and outsourcing are defined as key areas for the function of a small and medium enterprise. My dissertation thesis offers a rapid test in corporate health with regard to the hypothesis identified in a particular company ond it offers a detection whether the company is healthy, immunocompromised or sick. The thesis also offers the following use of recommended remedies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚpadekcs
dc.subjectspolečníkcs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectmalý a střední podnikcs
dc.subjectpodnikové zdraví.cs
dc.subjectBankruptcyen
dc.subjectpartneren
dc.subjectmanagementen
dc.subjectemployeesen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsmall and medium-sized enterpriseen
dc.subjectcorporate healthen
dc.titleNefinanční příčiny úpadků malých a středních podnikůcs
dc.title.alternativeNon-financial causes of bankruptcies of small and medium-sized enterprisesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-02-23cs
dcterms.modified2010-03-22-10:46:16cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid30294en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:32:35en
sync.item.modts2020.03.31 01:34:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) prof. PhDr. Miroslava Szarková (člen) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (člen) prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record