Show simple item record

Excavation pit in Olomouc

dc.contributor.advisorMiča, Lumírcs
dc.contributor.authorPlevová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:29:56Z
dc.date.available2019-05-17T14:29:56Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPLEVOVÁ, L. Zajištění stavební jámy v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59469cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17068
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou osovou vzdáleností. Dále se práce zabývá posouzení stěny v jednom zvoleném řezu. Pro statický výpočet byly využity programy GEO5 a Plaxis 2D. Součástí práce je také přehled a stručný popis dalších metod používaných pro zajištění stavebních jam. Závěr práce je věnován ekonomickému porovnání navržené pilotové stěny s dalšími dvěmi variantami pilotových stěn. Stěnou tangenciální a stěnou převrtávanou.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis focuses on sheeting of a construction pit in Faculty hospital of Olomouc. The purpose of this thesis is to design sheeting construction and describe technological process of buiding the chosen construction type which is in this work represented by once anchored pile wall with the large axial distance. In adition, sheet pile wall was analysed in two various geotechnical programs, GEO5 and Plaxis 2D. Furthermore, this work contains a view and a brief description of other methods used for sheeting constructions. In the end, this thesis deals with economic comparison of designed type of pile wall with another two types, tangent pile wall and secant pile wall.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGeotechnikacs
dc.subjectstavební jámacs
dc.subjectpažící konstrukcecs
dc.subjectpilotová stěnacs
dc.subjectGEO5cs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectPlaxis 2Dcs
dc.subjectGeotechnicsen
dc.subjectconstruction piten
dc.subjectsheeting constructionen
dc.subjectpile wallen
dc.subjectGEO5en
dc.subjectFEMen
dc.subjectPlaxis 2Den
dc.titleZajištění stavební jámy v Olomoucics
dc.title.alternativeExcavation pit in Olomoucen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-21-15:38:04cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59469en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:52:00en
sync.item.modts2020.03.31 23:29:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMasopust,, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record