Show simple item record

Carbon nanotubes utilization for fabrication of thick-film sensors electrodes

dc.contributor.advisorPrášek, Jancs
dc.contributor.authorPolický, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:52:41Z
dc.date.available2018-10-21T16:52:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOLICKÝ, J. Využití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod tlustovrstvých senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17106
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou detekce těžkých kovů s použitím miniaturizovaných tlustovrstvých senzorů. Pracovní elektroda pro tyto senzory byla připravena pomocí tlustovrstvé pasty za použití prášku s uhlíkovými nanotrubicemi, pojiva a ředidla. Vyrobené elektrody byly proměřeny při detekci iontů olova a kadmia v tříelektrodovém systému diferenčně pulzní voltametrií v acetátovém pufru. Získané výsledky byly porovnány s uhlíkovou elektrodou vytvořenou ze speciální komerční tlustovrstvé polymerní pasty. Na závěr je zde popsána i možnost aktivace povrchu pracovní elektrody kyselinou dusičnou a ověření detekce těžkých kovů na reálném biologickém vzorku.cs
dc.description.abstractThis work covers an area of heavy metals detection by miniaturized thick film sensors. Working electrode of these sensors was fabricated using thick film paste that was prepared as a nanocomposition of carbon nanotubes powder, suitable vehicle and a thinner. The response of fabricated electrodes to cadmium and lead ions was measured using differential pulse voltammetry in an acetate buffer solution using a three electrode sytem. The results were compared with the carbon electrode made from special commercial thick film polymer paste. Finally the possibility of working electrode surface activation with nitric acid and heavy metals on real biological sample detection is described here.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTištěná elektrodacs
dc.subjectSenzorcs
dc.subjectUhlíkové nanotrubicecs
dc.subjectTěžké kovycs
dc.subjectDiferenční pulzní voltametriecs
dc.subjectThick film electrodeen
dc.subjectSensoren
dc.subjectCarbon nanotubesen
dc.subjectHeavy metalsen
dc.subjectDiferential pulse voltamettryen
dc.titleVyužití uhlíkových nanotrubic pro realizaci elektrod tlustovrstvých senzorůcs
dc.title.alternativeCarbon nanotubes utilization for fabrication of thick-film sensors electrodesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:28cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:36:48en
sync.item.modts2020.03.31 14:04:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeAdámek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Ilona Müllerová, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) prof. Ing. Daniela Ďuračková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem diplomové práce a odpověděl na její otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record