Show simple item record

Old Brno - CITY INSTEAD OF FACTORY

dc.contributor.advisorFrantišák, Lubošcs
dc.contributor.authorHanousek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:14:45Z
dc.date.available2019-05-17T02:14:45Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHANOUSEK, J. Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31724cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17113
dc.description.abstractŘešené území se nachází v oblasti Starého Brna v blízkosti Mendlova náměstí, které v současné době funguje jako dopravní uzel. Jedná se o plochu bývalé továrny Kras a na něj navazující území směrem k brněnskému výstavišti. Mou snahou bylo vytvořit příjemnou lokalitu pro komfortní bydlení se zázemím, službami a obchody. Veřejnými prostory pro volný čas s dostatkem zeleně pro harmonické prostředí, kde budou lidé rádi trávit čas po příchodu z práce. V návrhu jsou co nejvhodněji kombinované funkce, tak aby ulice nikdy nebyly prázdné. Při tvorbě jsem vycházel z podmínek stávající zástavby i z tradice okolní výstavby. Většina objektů v lokalitě má obchodní parter, do vnitrobloků jsou pak orientovány rekreační prostory jejich obyvatel. Celá lokalita je lemována bariérou z vyšších domů. Jako nástupní prostor ze strany Medlova náměstí a od výstaviště je uvažováno nákupní centrum s pasáží. Pod centrem je také umístěn parkovací dům. Ve středu území se nachází náměstí, je lehce identifikovatelné pomocí výškové dominanty - komínu teplárny. Podlažnost území se pohybuje v rozmezí 4 - 12 pater s gradací směrem do centra. Lokalita je obklopena a obsloužena několika dopravními tahy, proto jsem se snažil automobilovou dopravdu do území příliš nevpouštět.cs
dc.description.abstractStudied area is located in the vicinity of the Old Brno Mendel Square, which currently operates as a transport hub. This is the area of the former factory Krass and a connected area towards the Brno Exhibition Centre. My intention was to create a pleasant site for a comfortable accommodation with facilities, services and shops. Public spaces for recreation with plenty of green for a harmonious environment where people like to spend time after coming home from work. The proposal is the most appropriate combination function, so that the streets were never empty. When I came out of formation conditions of the existing building traditions from the surrounding construction. Most buildings in the locality has a business parter, the courtyard is then oriented recreational facilities to their residents. The whole area is lined with a barrier of higher buildings. As the starting area of the square Mendlovo and exhibition is considered a shopping center with arcade. Below the center is also located car park. In the middle of the square is located, is easily identifiable by high-rise landmark - the chimney heat. Floors territory ranges from 4 to 12 floors with a gradation towards the center. The location is surrounded by traffic and be served a few strokes, so I tried to do not let in a lot of cars.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectarchitectureen
dc.subjecturbanismen
dc.subjectthesisen
dc.titleStaré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNYcs
dc.title.alternativeOld Brno - CITY INSTEAD OF FACTORYen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-05-31cs
dcterms.modified2010-05-31-17:43:59cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid31724en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:02:27en
sync.item.modts2020.03.31 05:31:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeKotlas, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. (předseda) Ing. arch. David Prudík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. Jan Sochor (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)cs
but.defenceDiplomant představil svůj projekt a reagoval na položené dotazy a náměrty oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record