Show simple item record

Obtaining of the Financial Grants from the EU

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorDvorská, Věracs
dc.date.accessioned2020-02-03T23:55:03Z
dc.date.available2020-02-04cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDVORSKÁ, V. Získávání dotací z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other30149cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1716
dc.description.abstractAnotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci České republiky se celkovou modernizací železniční dopravy rozumí taktéž zrychlení jízdy vlaků. V mojí diplomové práce se Vám budu snažit přiblížit hodnocení efektivnosti pro projekt „Rekonstrukce železniční stanice Olomouc“ postupem výpočtu hlavních ekonomických ukazatelů (IRR, BCR, NPV) až po seznámení s formulářem Benefit 7+, který slouží pro získávání těchto dotací ze stukturálních fondů EU. Také bych Vás chtěla seznámit s metodikou zpracování povinných osnov pro ekonomické hodnocení- analýzou nákladů a výnosů (CBA analysis), což je závazná osnova, která se nezbytně týká získávání dotací ze strukturálních fondů EU pro jakékoli investiční projekty v ČR.cs
dc.description.abstractAnnotation This Master’s thesis deals with obtaining grants from EU funds that are specified for railroad development in the Czech Republic – modernization, reconstruction, interconnection and making the railroad traffic accessible for the whole Europe. In parlance of the Czech Republic the word modernization means speeding up the trains. In my Master’s thesis I would like to describe you the way how to evaluate the efficiency of the project “Reconstruction of Railroad Station in Olomouc” by means of main economic indexes (IRR, BCR, NPV) and further familiarize you with the Benefit 7+ form used for raising money from EU structural funds. I also would like to introduce you the procedure of elaborating required scheme used in economic evaluation – cost and benefits analysis (CBA). This scheme is absolutely necessary in order to get the grants from abovementioned EU structural funds concerning any investment project in the Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectKlíčová slova: hodnocení efektivnosti investicecs
dc.subjectanalýza nákladů a výnosůcs
dc.subjectčistá současná hodnotacs
dc.subjectvnitřní míra výnosnostics
dc.subjectrentabilita nákladůcs
dc.subjectdoba návratnosti.cs
dc.subjectKeywords: Evaluation of investment efficiencyen
dc.subjectcost benefit analysisen
dc.subjectnet present valueen
dc.subjectinternal rate of returnen
dc.subjectbenefit cost ratioen
dc.subjectpay back time.en
dc.titleZískávání dotací z fondů EUcs
dc.title.alternativeObtaining of the Financial Grants from the EUen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-02-04cs
dcterms.modified2010-02-11-12:54:05cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30149en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:11:48en
sync.item.modts2020.03.31 21:46:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeČerná, Janacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeMgr. Antonín Hamřík, FCCA (předseda) prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record