Show simple item record

The accommodation facility of Blanice

dc.contributor.advisorBrzoň, Romancs
dc.contributor.authorBače, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:59:12Z
dc.date.available2019-05-17T14:59:12Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBAČE, J. Ubytovací zařízení Blanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120648cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/172015
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the elaboration of the project documentation of the construction of the Blanice accommodation facility. The object has a rectangular shape. The proposed building is located in Vodnany. The accommodation facility is designed for 28 people and 32 seats in the restaurant. The building is designed as a four-storey, partly basement. On the underground floor there are storage areas, technical background. On the first floor there is a main entrance, a reception and a restaurant with technical facilities for the staff. On the second and third floor there are guest rooms. On the second floor there is also a room for people with limited mobility. The building is bricked from brick blocks with a flat roof Keywords.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUbytovací zařízenícs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectčástečně podsklepenýcs
dc.subjectčtyřpodlažnícs
dc.subjectAccommodation facilityen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectpartly basementen
dc.subjectfour-storeyen
dc.titleUbytovací zařízení Blanicecs
dc.title.alternativeThe accommodation facility of Blaniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-05-17-15:35:25cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120648en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:04:03en
sync.item.modts2019.05.18 02:35:43en
dc.contributor.refereeKalánek, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record