Collections in this community

Recent Submissions

 • Inveni ipse ubique 

  Bezarova, Erika
  Diplomová práce zmapuje autorčinu osobní cestu k magickým jevům a zážitky s nimi, která bude zprostředkována prostřednictvím tarotové kosmologie a interpretována skrz prostorovou mapu, převážně keramických objektů, postavených ...
 • Kutilka 

  Davydenko, Polina
  Práce se zaobírá tématem migrace a následné integrace migranta do společnosti a jeho pocitů nostalgie a steskem po domově. Kutilky jsou některými aspekty a způsobem života podobné lidským charakteristikám. Práce připodobňuje ...
 • Pokoj pro nás pro všechny 

  Dobiášová, Dominika
  Diplomová práce Sanctuary for Each of Them je tvořena sérií objektů a maleb, v nichž se snažím zachytit vzájemnou potřebnost a nejednoznačnost postavení jednotlivce ve společnosti. Diváky a divačky se snažím přivést na ...
 • Edice dětských knih MOA 

  Milerová, Anna
 • Digital Public Services 

  Dobeš, Lukáš
  Diplomová práce spolurozvíjí Digital Public Services – skupinu s plochou hierarchií a její produkty, služby, nástroje a metody, které se odehrávají především v oblasti organizačního designu. Vedle konkrétní práce shrnuje ...
 • Memetodologie 

  Polách, Jakub
  Vizuální komunikace se s dostupností grafických editorů a rozvojem sociálních sítí dostala do stavu, kdy se obrázky zásadní pro kulturní, společenské nebo politické dění vytváří uvnitř internetových subkultur. Vizuální ...
 • Kouzlo nevyřčeného slibu 

  Vinklárková, Tereza
  Kouzlo nevyřčeného slibu reflektuje nedostatečnou prezentaci, kritický přístup a náhled k psychosomatickým problémům v uměleckém provozu a společnosti stojící na základech kapitalistického ekonomického systému. Dotýká se ...
 • Malá balení 

  Drštičková, Hana
  Diplomová práce se po formální stránce skládá z mozaiky výstupů napříč médii. Obsahuje soubor videí, soubor vyšívaných kusů oblečení a soubor ručně kreslených, subjektivních map, vše doplněné a provázané kresbami, akvarely, ...
 • 39 dní na planině 

  Magdoňová, Hana
  Diplomový projekt 39 denního pobytu na planině bývalého lomu na na Brněnských Hádech (17. 5. - 24. 6. 2021) je zamýšlen jako dlouhotrvající performativní událost, která se zaměřuje především na vztah umělkyně a jejího ...
 • Life of a Generation 

  Rujbr, Kamil
  V diplomové práci vycházím primárně ze současných problémů, které nás obklopují, textů rapové hudby, evropské kinematografie a prostředí brněnského "Bronxu" ve kterém mám ateliér a mohu tak autenticky pozorovat všudypřítomné ...
 • Zázrivá. Hľadanie krajiny 

  Otruba, Marcel
  Vo svojej diplomovej práci som skúmal kultúrne, prevažne vizuálne elementy zázrivskej krajiny –prostredia, v ktorom som vyrastal a ktoré formovalo môj vizuálny jazyk. Po zúžení okruhu vizuálnych a textových fragmentov z ...
 • D-SEED I. 

  Kratochvíl, Martin Dominik
  Jedná se o audiovizuální snímek, který prezentuje hudební kompilaci pěti interpretů doplněnou sochařskými objekty a zároveň je jedním z dalších výstupů platformy ntity.one.Default. Platforma ntity.one.Default je již dva ...
 • Fear Eats the Soul 

  Spalajković, Tamara
  Jako svou diplomovou práci předkládám videoinstalaci s názvem Orlando: Fear Eats the Soul. V tomto projektu si kladu za cíl prozkoumat napětí vytvářené performativním narušováním komplexního vztahu mezi člověkem a digitálním ...
 • Digitální klima II. 

  Sidlárová, Kristýna
  V diplomové práci Digitální klima II. se zabývám reprezentací vztahu fyzické a virtuální hmoty. Výsledná prezentace proběhne na úrovni videoinstalace v negalerijním prostředí. V procesu práce zaznamenávám vlastní zkušenost ...
 • Straight up serious top shit 

  Ferenc, Jiří
  Dilomová práce objektivizuje humor a vyvolává v divákovi pocit, že umění nemusí být přehnaně vážné nebo povýšené. Ideálně má práce u diváka navodit uvolnění a smích jako například u čtení memů na mobilu. Zároveň by však ...
 • From sea to summit 

  Staniczek, Jan
  Ve své diplomové práci se skrze instalaci ze série hliněných reprobeden pokouším o zprostředkování divných pocitů, jež jsou inherentně spjaty s post-antropocentrickým, ekologickým uvažováním meziobjektové koexistence. Z ...
 • Rádio 

  Matyášová, Hana
  Cílem této práce je vytvořit rádio na FaVU, začít tím budovat prostor pro sdílení audio obsahu napříč fakultou. Rádio vytváří prostor možného sdílení a spolupráce. Důležitou se v tomto ohledu stává činnost vytváření obsahu, ...
 • Publikace 

  Nápravník, Petr
  Předmětem mé diplomové práce je realizace (tisk) publikace dokumentující mou tvorbu za uplynulých několik let. Má vlastní práce se v knize bude prolínat s přivlastněným vizuálnímmateriálem – individuální autorství by mělo ...
 • Bez názvu 

  Fickerová, Hana
  Dílo pokládající si otázku, zdali zachází lidé s přírodou nebo příroda s lidmi a zdali je zapotřebí dělit svět na lidi a přírodu. Počátečním impulsem pro tvorbu bylo vytvořit koncept konceptu (rekurzivní formou), zároveň ...
 • Ostatky vnitřní emigrace 

  Sližová, Eva
  Diplomový projekt je pozvolna komponován z performativních aplikací fragmentů mojí, právě vznikající básnické sbírky. Zabývá se možnostmi autorské prezentace literární poezie. Zároveň reflektuje zkušenost básnické praxe, ...

View more