Show simple item record

Perfection

dc.contributor.advisorKlodová, Lenkask
dc.contributor.authorDaneková, Petrask
dc.date.accessioned2019-06-14T12:04:57Z
dc.date.available2019-06-14T12:04:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDANEKOVÁ, P. Dokonalost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.cs
dc.identifier.other117881cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173159
dc.description.abstractV mojej záverečnej práci sa zaoberám témou hendikepu, postihnutia a inakosti. Akákoľvek inakosť vyvoláva v spoločnosti strach, strach z nevedomosti. Byť zdravým, „normálnym“, znamená predpoklad plnohodnotného života moderného človeka. Hendikepovaný človek, či už telesne alebo mentálne, tieto priority a idei normality nespĺňa. Prácou sa snažím na hendikep pozitívne poukázať, nie ho skrývať. Taktiež sa v práci venujem kvalitám krásy a škaredosti, pretože tieto opozitá sú si veľmi podobné s otázkami zdravia a postihnutia. Moja záverečná práca je zameraná na postihnuté telá. Výsledným dielom je súbor vystavených objektov, ktoré v spojení s inštaláciou môžu pôsobiť ako luxusný tovar. Práca sa skladá z cca pätnástich vlastnoručne ušitých rukavíc rôznych tvarov a materiálov. Sú to veľmi neobyčajné objekty, ktoré „sadnú“ iba vyvoleným. Cieľom práce je prispieť k dielam, ktoré sa snažia o presadenie hendikepu v umení či kultúre.sk
dc.description.abstractIn my final work I deal with the topic of handicap, disability and otherness. Any otherness causes fear in society, fear of ignorance. Being healthy, "normal," means the assumption of a full-fledged life of modern man. A disabled person, whether physically or mentally, does not meet these priorities and ideas of normality. I try to point out the handicap positively, not to hide it. I also work on the qualities of beauty and ugliness because they are very similar to health and disability issues. My final work is focused on the affected bodies. The result is a set of exposed objects that, in conjunction with the installation, can act as luxury goods. The work consists of about fifteen hand-sewn gloves of various shapes and materials. They are very extraordinary objects that only "sit" for the chosen. The aim of the work is to contribute to works that seek to promote disability in art or culture.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthendikepsk
dc.subjectpostihnutísk
dc.subjectnespusobilostsk
dc.subjectjinakostsk
dc.subjectzdravísk
dc.subjectnormalitask
dc.subjectkrásask
dc.subjectošklivostsk
dc.subjectrukavicesk
dc.subjecttelosk
dc.subjectrucesk
dc.subjecthendicapen
dc.subjectdisabilityen
dc.subjecthealthen
dc.subjectnormalityen
dc.subjectbeautyen
dc.subjectuglyen
dc.subjectglovesen
dc.subjectbodyen
dc.subjecthandsen
dc.titleDokonalostsk
dc.title.alternativePerfectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-15cs
dcterms.modified2019-05-17-13:12:45cs
thesis.disciplineIntermediální a digitální tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designucs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid117881en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.08.14 12:58:59en
sync.item.modts2020.08.14 12:12:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeTopínková, Anitask
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka na úvod představila svoji diplomovou práci – součástí byla performance, která se odehrála během jejího výkladu. Následovalo přečtení posudků vedoucí práce a oponentky práce (v zastoupení přednesl J. Ptáček). Dotazy se týkaly především možností spolupráce mezi autorkou a lidmi s hendikepem, k nimž se práce obsahově i formálně vztahuje, a zařazení do kontextu současného umění. Autorka dotazy zodpověděla, věcně reagovala i v průběhu diskuze, v níž se komentovaly další aspekty práce. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record