Now showing items 1-2 of 2

  • Audiovizuální instalace 

    Kachtík, Petr
    Diplomová práce se zaobírá vztahem mezi zvukem a obrazem, jejich manipulací v reálném čase. Nosným tématem práce je prostupování se těchto dvou elementů do jednotné kompozice. Pracuji se záběry dokumentárního tipu, které ...
  • Genius loci 

    Kudělka, Vladimír
    Digitální projekt na rozmezí interaktivní instalace a počítačové hry.