Now showing items 1-1 of 1

  • Audiovizuální instalace 

    Kachtík, Petr
    Diplomová práce se zaobírá vztahem mezi zvukem a obrazem, jejich manipulací v reálném čase. Nosným tématem práce je prostupování se těchto dvou elementů do jednotné kompozice. Pracuji se záběry dokumentárního tipu, které ...