Now showing items 1-1 of 1

  • Vztahy současného volného a užitého umění 

    Smetana, Filip
    Diplomová práce se zabývá vztahy mezi současným volným a užitým uměním. Zkoumá zejména možnosti obousměrného prostupování a přesahů těchto oblastí. V diplomové práci se snažím dotýkat hraničních bodů mezi sochou, malbou, ...