Now showing items 1-1 of 1

  • Fantastický okamžik. Na hranici reálného. 

    Dašková, Michaela
    Ve své diplomové práci jsem navázala na téma, které jsem řešila v teoretické části. Zabývám se studiem tzv. fantastického momentu, jeho vznikem, popisem a vyvoláváním... Knížka je dokumentací mojí sběratelské činnosti a ...