Now showing items 1-1 of 1

  • Na a čum 

    Škrovinová, Eva
    Zaoberám sa procesom výroby podkladu maľby. Vytvorila som si vlastný systém skladania už napnutého plátna, čo umožňuje zmenšiť jeho rozmery. Na druhej strane sa týmto skladaním vytvárajú na povrchu plátna procesuálne ...