Now showing items 1-2 of 2

  • UNIVERSAL BASIC OPRESSION 

    Růžičková, Martina
    Diplomový projekt Polyamory Design Unit, (ďalej už PDU), skúma možnosti spolupráce odborníkov pôsobiacich na poli umenia, produktového, grafického designu, architektúry a filozofie pri tvorbe špekulatívneho scenára budúcnosti. ...
  • WHITE CUBE2 

    Korbeličová, Klaudia
    Diplomová práca white cube2 sa zaoberá problematikou vnútorného priestoru galérie. Cieľom práce je vymedzenie ontologického statusu architektonického priestoru galérie a jej vystavovania sôch. Tejto časti predchádza ...