Now showing items 1-1 of 1

  • ŽIVOTNÍ POCIT BAROKA 

    Ciprová, Barbora
    Diplomovou práci vnímám jako vyústění dlouhodobějších úvah nad vztahem architektury a hudby, i nad tím, co zahrnují pojmy genius loci, paměť místa či místně specifické umění. Díky bližšímu setkání s broumovskou krajinou a ...