Now showing items 1-1 of 1

  • LABYRINT 

    Schiffnederová, Markéta
    Moje tvorba je zaměřena na recepci až apropriaci plošného vizuálního prvku, převedeného do prostoru. Ve své magisterské práci se od tohoto konceptu odvracím, jelikož jako nosné téma mé práce jsem si vybrala "Labyrint". ...