Now showing items 1-1 of 1

  • UNIVERSAL BASIC OPRESSION 

    Růžičková, Martina
    Diplomový projekt Polyamory Design Unit, (ďalej už PDU), skúma možnosti spolupráce odborníkov pôsobiacich na poli umenia, produktového, grafického designu, architektúry a filozofie pri tvorbe špekulatívneho scenára budúcnosti. ...