Now showing items 1-1 of 1

  • Osobní rovina melancholie 

    Kubátová, Veronika
    Bakalářská práce na téma Osobní rovina melancholie. Toto téma již od samého počátku vycházelo z podstaty, že se tato práce bude dotýkat mně osobně a bude vycházet z podstaty mé osobnosti a navazovat na mé předchozí přístupy ...