Now showing items 1-2 of 2

  • Axis mundi 

    Spour, Zdeněk
    Axis Mundi nebo-li "osa světa" propojující tři základní sféry : podsvětní, zemskou a nebeskou.
  • Osobní rovina melancholie 

    Kubátová, Veronika
    Bakalářská práce na téma Osobní rovina melancholie. Toto téma již od samého počátku vycházelo z podstaty, že se tato práce bude dotýkat mně osobně a bude vycházet z podstaty mé osobnosti a navazovat na mé předchozí přístupy ...