Now showing items 1-1 of 1

  • Doba X 

    Němec, Jakub
    Bakalárska práca Doba X je autorský sci-fi príbeh o dokonalej spoločnosti nedefinovanej budúcnosti, ktorá je vybudovaná na nevyhnutnej globálnej genocíde v prospech existencie života na planéte. V práci analyticky skúmam ...