Now showing items 1-1 of 1

  • Mezi kontextem a řemeslem 

    Kocmanová, Martina
    Hlavním tématem mé práce je řemeslnost v současném umění. Její realizace spočívá v otevření dílny pro studenty FaVU v budově fakulty na Údolní pod názvem DÍLNA MARTINY pro FaVU. Zde organizuji workshopy technik, jež jsem ...