Now showing items 1-1 of 1

  • Smrštění 

    Kliment, Jakub
    V této práci, se věnuji tvarům vznikajícím za pomocí deformace. Pomocí této deformace technického prvku, (kterým jsou v tomto případě vyřazené sudy od laminátu) vzniknou tvary a křivky, které mi dávají podklad pro další ...