Now showing items 1-1 of 1

  • Časopis 

    Drinková, Kristína
    Bakalárskou prácou sa snažím navrhnúť vizuál nezávislého online FAVU „časopisu“, ktorý má sprostredkovávať informácie o dianí v ateliéroch, výstavách, študentoch či prednáškach v konzistentnej podobe.