Now showing items 1-2 of 2

  • Časopis 

    Drinková, Kristína
    Bakalárskou prácou sa snažím navrhnúť vizuál nezávislého online FAVU „časopisu“, ktorý má sprostredkovávať informácie o dianí v ateliéroch, výstavách, študentoch či prednáškach v konzistentnej podobe.
  • Praha žije hudbou 

    Hrabalová, Anna
    Tématem bakalářské práce je pouliční umění - tzv. busking a grafickým výstupem je časopis, který se této problematice věnuje.