Now showing items 1-1 of 1

  • Pigment 

    Roudnická, Michaela
    Jde mi o prozkoumání možností malby převážně pomocí figurálních motivů skrze albinismus. V chybějícím pigmentu chápu jistou analogii, kterou jsem se snažila aplikovat do média jako takového.