Now showing items 1-1 of 1

  • Digiverse monument 

    Tajovský, Jakub
    Ve své diplomové práci se zabývám obrazem na hranici digitálního a analogového média a horizontem jako hranicí vizuální percepce. Výstupem je počítačový program, variabilní obraz, digitální verze uměleckého artefaktu. Jedná ...