Now showing items 1-1 of 1

  • Nomád 

    Schneiberková, Marcela
    Hledání vizuální identity projektu Škola 21, pražské vzdělávací a seberozvojové iniciativy. Práce analyzuje vizi projektu a navrhuje způsoby vizuální komunikace.