Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětný pohled 

    Ivanová, Karolína
    Ve své bakalářské práci se budu zabývat souvislostí mezi pozorováním a procesem fotografování. Sleduji jak se proces fotografie rodí ve své nejprostší a nejzákladnější podobě a to- v prvotní myšlence. První část mé bakalářské ...