Now showing items 1-1 of 1

  • Moja Bakalarska Práca 

    Moravanský, Tomáš
    Videomeaning je druhá zo série obrazových kompozícií. Stavia na prepájaní slov a ich významov, vzájomne kreujúcich jeden rámec. V danej žánrovej verzii sú výstupom štyri postavy v jednej situácii, v jednom priestore, kde ...