Now showing items 1-1 of 1

  • Nová zvyklost 

    Roček, Jakub
    Zhruba 10ti minutová videosekvence mapuje dokumentárním způsobem místo v krajině, tak jak se během let formovala jeho struktura až do dnešní podoby. Jemnou hrou s místními znaky se postupně snažím poukázat na paměť místa, ...