Now showing items 1-1 of 1

  • Zábrany/Barriers 

    Vybíral, Dalibor
    Práce reflektuje autorovy osobní pocity a emocionální posuny během období určité životní fáze během studia. Sumarizuje tak chronoligicky posun od citově a fyzicky koncipovaných performancí po dnešní stadium vztahu, kdy vše ...