Recent Submissions

 • Analýza dynamických změn tepové frekvence u fibrilace síní 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce je orientována do problematiky zachycení abnormalit tepové frekvence a stanovení sledované variability v různě dlouhých EKG signálech, přímou analýzou k zvýšení úspěšnosti detekce fibrilace síní momentálně ...
 • Analýza technických specifikací a možností terapeutických RTG pro nenádorové terapie 

  Pospíšil, Milan
  Tato práce se zabývá využitím rentgenového záření pro nenádorovou terapii. Popisuje vznik rentgenového záření, jeho účinky na lidský organismus a jak se před ním chránit. Dále je zde shrnuto, jaké nemoci se dají ozařováním ...
 • Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI 

  Voneš, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá implementací nejrozšířenějších moderních komunikačních rozhraní USB/LAN/WIFI pro ovládání inkubátoru přímo počítačem a také přes webové rozhraní. V semestrální práci je popsáno celkové ...
 • Psychoakustické vnímání shodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu 

  Juren, Vojtěch
  Tato práce se zabývá psychoakustickým vnímáním shodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu. Také se zabývá psychoakustickým vnímáním neshodně instrumentovaných souzvuků různě rozložených ve stereu. Práce ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu datového centra 

  Korzhasbayeva, Leila
  Ve velkých společnostech existuje spousta kriticky důležitých strojů pracujících bez přestávky každý den. Jednoduché Log Management řešení není vždy dostatečné k zachycení všech dat, která tečou produkčním prostředí. Ani ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce přibližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Historie elektrických ochran 

  Šafl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá mapováním vzniku a historie elektrických ochran. Práce při-bližuje, za jakých okolnosti a jak vznikaly nové typy ochran. Vysvětluje a seznamuje s problémy, které se vyskytly při vývoji a provozu ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Diagnostika vypínačů VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku VN a VVN vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne sú v práci uvedené príslušné normy a je vykonaná diagnostika ...
 • Diagnostika vypínači VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Práca je zameraná na problematiku výkonových vysokonapäťových vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne je v práci vykonaná diagnostika VN vypínača VD4 a VVN ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v ...
 • Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu 

  Bondareva, Anastasiia
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na jiné jazyky, zejména na dnešní český jazyk. V úvodů se práce zabývá o historickém pozadí anglického jazyka s cílem porozumět důvodům širokého používání angličtiny v ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity ...
 • Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu 

  Bondareva, Anastasiia
  V mé semestrální práce jsem popsala historii anglického jazyka k porozumění proč tento jazyk je široce používán v dnešní době v jiných zemích. Hlavními důvody půjčování anglických slov jsou kolonizace různých míst ve světě ...
 • Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO) 

  Valenta, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z ...

View more