Now showing items 1-20 of 379

 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...
 • Přenos televizního signálu optickým vláknem 

  Abbasi, Farhad
  Hlavním cílem této práce je teoretická analýza přenosového DVB TV signálu prostřednictvím optických vláken, analýza sítě CATV a modulační techniky pro její přenos. První částí této práce je zavedení šíření signálů v optických ...
 • Posouzeni bezpečnostních rizik zásobníku plynu a benzínu a postupu při jejich revizí 

  Miadzvedzeu, Mikita
  Bakalářská práce se zábývá problematikou provadění revize u zásobníků plynu a ropných produktů. Úkolem práce je vysvětlit existence bezpečnostních rizik u zásobníků plynu a ropy, a vyznačit způsoby jejich eliminace. Dalším ...
 • Zásuvný modul pro prostředí Eclipse 

  Zaytsev, Vsevolod
  Tato bakalářská práce má za cíl vytvoření nového zásuvného modulu na základě Dynamic Language Toolkit (DLTK), do vývojového prostředí Eclipse. Teoretická část této práce se zabývá architekturou vývojového prostředí Eclipse ...
 • Důsledky zvyšování účinnosti malých motorů 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá důsledky zvyšování účinnosti malých asynchronních motorů do 1kW. Tato práce je napsána v reakci na stále větší nároky na minimální účinnost u asynchronních motorů ať už skrze legislativu ...
 • Revize pohonu pásového dopravníku 

  Kledus, Erik
  Téma bakalářské práce je revize pohonu pásového dopravníku. Obsahuje popis pásového pohonu, jeho rozdělení a možné poruchy. Rovněž obsahuje výsledky provedené revize. Zabývá se vznikem statického náboje a jeho eliminaci. ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výrobou elektrické energie v bioplynových stanicích, v tepelných elektrárnách spalováním biomasy a v solárních elektrárnách a porovnává ji s výrobou energie v palivových článcích a se ziskem energie z ...
 • Vývoj zhášecí komory oblouku nízkého napětí 

  Černohorský, Petr
  Práce je zaměřená na problematiku zhášení stejnosměrného oblouku pomocí zhášecí komory. Teoretická část práce se zabývá ději při zhášení stejnosměrného oblouku, a pochody které se dějí ve stejnosměrném výboji. V praktické ...
 • Opravárenská stanice pro BGA, PLCC, QFP, SOP a další SMD komponenty 

  Szabó, Michal
  Práca sa zaoberá teóriou spájkovaného spoja a podmienky jeho správneho vytvárania. Ďalej sú rozoberané spôsoby ručného spájkovania a spôsoby regulácie pracovnej teploty spájkovacieho hrotu. Je naznačený postup vytvorenia ...
 • Příprava laboratorní úlohy předmětu Ekologie výroby 

  Balcárková, Lucie
  Práce se zabývá problematikou návrhu laboratorní úlohy na vybrané téma a sdružuje teoretické poznatky potřebné k pochopení principu a funkce navrhovaného systému. Teoretický návrh je rozpracován z pohledu fyzikálních ...
 • Elektronický docházkový systém 

  Valent, Adam
  Cieľom bakalárskej práce „Elektronický dochádzkový systém“ je vyrobiť plnohodnotný interaktívny a moderný dochádzkový systém s web stránkou, serverom a databázou. Zamestnanci budú vytvárať záznamy o dochádzke priložením ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu 

  Šmatlo, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie ...
 • Model fotovoltaického systému se sledovačem polohy slunce 

  Riabov, Mikhail
  Cílem bakalářské práce na téma “Model fotovoltaického systému se sledovačem polohy slunce “ je seznámit se s principy činnosti solárních systémů. Zaměříme se na sledovací natáčicí systém podle polohy slunce. V teoretické ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům 

  Pavlíček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost. V teoretické části je zprvu rozebrán princip a vysvětlení funkce fotovoltaických článků a akumulátorů. Práce se dále ...
 • Záporné elektrody pro sodno-iontové akumulátory 

  Šátek, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá sodno-iontovými akumulátory se zaměřením na zápornou elektrodu, seznamuje se základními pojmy v oblasti sekundárních článků a popisuje výrobu akumulátorů. Výsledkem této práce jsou otestované ...
 • Ochrana osobních údajů a soubory cookie 

  Svetlík, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou technológie cookies, špecifickej oblasti ochrany osobných údajov. Jej podstatu skúma predovšetkým z právneho hľadiska a prostredníctvom nedostatkov, ktoré príslušné normy vykazujú. ...
 • Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků 

  Salaukou, Aleh
  Táto práce se věnuje problematice fotovoltaických článků na bází perovskitu. V teoretické časti jsou popsány základní vlastnosti struktury perovskitu, jeho složení a použití v solárních článcích. Kromě toho se daná práce ...
 • Měření vodivosti keramických materiálů za vysokých teplot 

  Grochal, Peter
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s podrobnou štruktúrou zirkónie stabilizovanou ytriou so zameraním hlavne na vodivosť. Nanášanie platinových elektród sieťotlačou. Riešenie komplexnosti segregácie vodivosti pomocou ...
 • Příprava epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi 

  Mockovčiak, Kristian
  Předpokládaná bakalářská práce se zabývá přípravou epoxidových izolačních hmot plněných nanočásticemi a jejími elektrickými vlastnostmi. Experimentální vzorky jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice jako matrice a nanočásticemi ...