Now showing items 1-1 of 1

  • Kniha 

    Jambor, Petr
    Kniha jako obecný kulturní fenomén, který je nositelem textu a obrazu, zprostředkovávající informace jako základní stavební prvek paměti. Kniha jako forma umění.