Now showing items 1-1 of 1

  • Global environment 

    Pintérová, Renáta
    Práca sa zaoberá začleňovaním a oživovaním sochárskych objektov a obyčajných predmetov v prostredí, enviromente.Sochy a výber objektov je podmienený estetikou internetových obrázkov. Vzniká tak globálny enviroment.