Now showing items 1-1 of 1

  • Slovenské Stanice 

    Fábryová, Veronika
    Bakalárska práca mapuje architektúru slovenských železničných staníc. Prostredníctvom média fotografického dokumentu sa sústreďuje na interiéry a poukázanie na architektúru doby socializmu na Slovensku - socialistický realizmus