Now showing items 1-1 of 1

  • Emo Počasí 

    Drštičková, Hana
    Práce vznikla provázáním dvou tématických okruhů, duševního zdraví a atmosférických jevů, respektive počasí. Umělecky zkoumám především formy odcizení (alienace) a emocionální otupělosti, na něž myšlenkově navazuji tematizací ...