Now showing items 1-1 of 1

  • Doufám, že je tu místo na lásku 

    Essender, Lukáš
    Komponovanie naratívu správania a emócii v sochárskom médiu. Pozorovanie queer skúsenosti a sexuality v súčasnom svete.