Now showing items 1-2 of 2

  • No hard feelings 

    Venturová, Adéla
    Práce analyzuje problematiku nápisů triček fast fashion řetězců z pohledu vyprázdňování obsahu sloganů vlivem rozdílných kulturních, životních a ekonomických podmínek v místě vzniku trička a v místě jeho nošení.
  • Za hranicí zájmu - geneze tvořivosti 

    Chmelíková, Alžběta
    Umělecká práce je do značné míry nahlížena holisticky - recipient vnímá celek díla, hledá jeho smysl, pokouší se o interpretace. Konečné znění je odtrženo tlustou černou linkou od své geneze. Ale právě pozorování vývoje ...