Now showing items 1-1 of 1

  • Vizuální identita pro festival Luhovany Vincent 

    Růžičková, Bára
    Tvorba vizuální identity pro multižánrový regionální festival Luhovany Vincent odehrávající se v Luhačovicích, která je založená na spolupráci s reálným klientem.