Now showing items 1-1 of 1

  • Všechno už bylo uděláno 

    Bruch, Jakub
    V mojej práci sa sústredím na problém presítenia vecami a otázkou toho, či je ešte nutné vytvárať veci nové. Inštaláciou budem reflektovať subjektívny postoj ku konzumu a hnaním sa za neustálim vytváraním niečoho nového.