Now showing items 1-1 of 1

  • Zvuk 

    Kryl, Ivo
    Hlavním cílem této bakalářské práce je dosažení modernizace vzhledu audiotechniky daného výrobce. Návrh by měl respektovat všechny konstrukční, technologické, funkční a ergonomické zákonitosti.