Now showing items 1-1 of 1

  • Hranice linie 

    Kazdová, Kristýna
    Rozdílnost ve vnímání reality je způsobována jazykem, který vytváří pojmosloví k pojmenování formálních entit, definice těchto pojmů jsou abstraktní. Vzniká tím kolektivní nejednotnost a spor mezi obsahem a formou. Otevírá ...