Now showing items 1-1 of 1

  • Za hranicí zájmu - geneze tvořivosti 

    Chmelíková, Alžběta
    Umělecká práce je do značné míry nahlížena holisticky - recipient vnímá celek díla, hledá jeho smysl, pokouší se o interpretace. Konečné znění je odtrženo tlustou černou linkou od své geneze. Ale právě pozorování vývoje ...