Now showing items 30-31 of 31

  • Vizuální identita studentského projektu v rámci Pražského Quadriennale 

    Žáčková, Kristýna
    Tvorba vizuální identity projektu Praha není Česko, který prezentuje tuzemskou studentskou část na Pražském Quadriennale 2019.
  • Vzpominky 

    Conde, Tamara
    Tato práce je úvahou o obsedantně kompulzivní tendenci materializovat pomíjivé myšlenky a momenty. Listy stromů a jejich umístění do krajiny a odloučení od ní jsem použila jako metaforu vzpomínek, zprostředkovaný instalaci ...