Show simple item record

SLAVKOV - REVITALISATION OF BONAPARTE CENTER

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorIlléš, Jurajcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:45Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationILLÉŠ, J. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other118023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173328
dc.description.abstractPráca sa zaoberá revitalizáciou spoločenského centra Bonaparte v Slavkove u Brna. Architektonický návrh rekonštrukcie historického objektu Záložny i novostavby v preluke prináša nové atraktívne funkcie do historického jadra mesta. Zameriava sa na obnovenie hodnôt historického objektu a súčasne sa snaží o novodobý architektonický výraz v materiálovom riešení objektu novostavby v preluke, rešpektujúc mierku historického prostredia.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the revitalisation of community centre Bonaparte in Slavkov u Brna. Architectural design of the reconstruction of historical building “Záložna“ and new building in the gap in between houses brings new attractive functions into the historical city core. It aims for renewal of the values of historical object and at the same time tries to achieve the contemporary architectural expression in material solution, respecting the scale of historical environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrevitalizáciacs
dc.subjectrekonštrukciacs
dc.subjectprelukacs
dc.subjectknižnicacs
dc.subjectstrešná záhradacs
dc.subjectmestský dvorcs
dc.subjectrevitalisationen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectgapen
dc.subjectlibraryen
dc.subjectroof gardenen
dc.subjecturban courtyarden
dc.titleSLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonapartecs
dc.title.alternativeSLAVKOV - REVITALISATION OF BONAPARTE CENTERen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-20cs
dcterms.modified2019-05-21-16:17:57cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid118023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:00:16en
sync.item.modts2020.03.31 03:56:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePlášil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Jan Hora (člen)cs
but.defenceStudent představil zadání, řešené území a následně odprezentoval svou bakalářskou práci, poté byly přečteny posudky vedoucího práce a jejího oponenta včetně otázek. Student komplexně reagoval na podněty oponenta, obhájil své řešení a zmínil alternativy. arch. Šikula: otázka použití dřevěného obkladu v hist. prostředí, regulativy v ÚP, památkové zóně. Student vysvětlil koncept na principu kontrastu. arch. Hora: příznivost řešení vnitrobloku, návaznosti. Student reagoval obstojně. arch. Pospíšil: drobné nedostatky v typologii arch. Hora, prof. Chybík: problematika prosklené fasády, větrání, vnitřního prostředí. Student: některé technické problémy jsou akceptovány pro arch. hodnotu návrhu. Předsedkyně konstatovala, že komise nemá dalších podnětů k doplnění. Student na vyzvání opustil místnost.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record