Show simple item record

RECONSTRUCTION AND REBUILDING OF CITY BREWERY IN VYŠKOV

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorKotek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:47Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOTEK, P. Rekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other119073cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173337
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na řešení historického areálu Vyškovského pivovaru. Pivovar je už několik let nefunkční, tudíž je areál nevyužíván a nespravován, a může dojít k jeho architektonickému znehodnocení. Návrh se zaměřuje na znovu využití areálu, se zachováním jeho hlavní funkce a doplnění funkcemi novými pro maximální využití charakteru areálu.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis focuses on the solution of the historical premises of the Vyškov brewery. The brewery has been inoperative for several years, so the area is unused and unmanaged, and its architectural degradation may occur. The proposal focuses on reusing the site, retaining its main function and adding new features to maximize the character of the site.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpivovarcs
dc.subjectPetr Kotekcs
dc.subjectVyškovcs
dc.subjectKotekcs
dc.subjecthotelcs
dc.subjectpivnicecs
dc.subjectpivní lázněcs
dc.subjectbrewwryen
dc.subjectPetr Koteken
dc.subjectVyskoven
dc.subjecthotelen
dc.subjectspaen
dc.titleRekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškověcs
dc.title.alternativeRECONSTRUCTION AND REBUILDING OF CITY BREWERY IN VYŠKOVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-20cs
dcterms.modified2019-05-21-16:17:57cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119073en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:59:45en
sync.item.modts2020.03.31 02:42:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZemánek, Václavcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Jan Hora (člen)cs
but.defenceStudent, v návaznosti na představení problematiky a analytickou část, odprezentoval svou bakalářskou práci, následně byly přečteny posudky vedoucího práce a jejího oponenta včetně otázek. Student obstojně reagoval na podněty z posudku a referoval o tvorbě VP v průmyslových areálech. Následovaly otázky členů komise a diskuze nad BP. arch. Šikula: typologické a provozní kolize hotelového provozu, problematika vnitřního prostředí foyer. Student nebyl s to uspokojivě obhájit své řešení. arch. Hora: Konstatování nesrovnalosti v odlišení hist. objektů a novotvarů. doc. Králová: vybrané provozní a architektonické detaily. Student objasnil své řešení. arch. Hora, arch. Pospíšil: nedostatky VP. Diskuze prof. Chybík: Bezbariérové užívání, únikové cesty? Student: není zcela řešeno, adaptace možná. Předsedkyně komise shledala, že komise nemá dalších podnětů k doplnění. Student na vyzvání opustil místnost.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record