Show simple item record

RECONSTRUCTION AND REBUILDING OF CITY BREWERY IN VYŠKOV

dc.contributor.advisorBoháč, Ivocs
dc.contributor.authorVršanová, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:47Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVRŠANOVÁ, D. Rekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other119074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173338
dc.description.abstractBakalářska práce bude řešit návrh proměny stávajícího areálu původního biskupského pivovaru s třísetletou tradicí do multifunkčního komplexu plnící následující úlohy. Obnovení produkce v podobě malého městského pivovaru, doplnění nových funkcí sloužících k prezentaci pivovaru a kulturně společenským akcím. Rekonstrukce a dostavba architektonicky cenných objektů, doplnění nových objektů pro nové funkce.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis will solve the design of the transformation of the existing premises of the original bishop's brewery with a three-hundred-year tradition into a multifunctional complex fulfilling the following tasks. Renewal of production in the form of a small city brewery, adding new functions for the presentation of the brewery and cultural and social events. Reconstruction and completion of architecturally valuable objects, adding new objects for new functions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZvěrečná prácecs
dc.subjectVUT v Brněcs
dc.subjectMěstský pivovarcs
dc.subjectVyškovcs
dc.subjectVršanovács
dc.subjectThe bachelor thesisen
dc.subjectBUTen
dc.subjectFAen
dc.subjectBreweryen
dc.subjectVyškoven
dc.subjectVršanováen
dc.titleRekonstrukce a dostavba městského pivovaru ve Vyškověcs
dc.title.alternativeRECONSTRUCTION AND REBUILDING OF CITY BREWERY IN VYŠKOVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-20cs
dcterms.modified2019-05-21-16:17:59cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:59:48en
sync.item.modts2020.03.31 00:52:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZemánek, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Jan Hora (člen)cs
but.defenceStudentka, v návaznosti na představení problematiky a analytickou část, odprezentovala svou bakalářskou práci, následně byly přečteny posudky vedoucího práce a jejího oponenta včetně otázek. Studentka na připravených podkladech a příkladech představila problematiku konverze sklepení. Následovaly otázky členů komise a diskuze nad BP. doc. Králová: Technologie a kapacita pivovaru. Studentka objasnila návrh. arch. Hora: Kavárna, její provoz a návaznost na VP, nesrovnalosti v grafických přílohách (výkresy, vizualizace) arch. Šikula: Typologické nedostatky nových objektů, sportovní haly. Studentka reagovala, avšak některá řešení byla shledána kolizními. arch. Šikula: architektonická podoba novotvarů. Studentka objasnila koncept. arch. Mikšík: Zásobování pivovaru. Studentka vysvětlila návrh. arch. Pospíšil, arch. Šikula: Parkování, diskuze. Předsedkyně komise shledala, že komise nemá dalších podnětů k doplnění. Studentka na vyzvání opustila místnost.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record