Show simple item record

Architecture and Art

dc.contributor.advisorToman, Radekcs
dc.contributor.authorLackovičová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:51Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLACKOVIČOVÁ, L. Architektura a umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other119091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173355
dc.description.abstractCieľom záverečnej práce je architektonická štúdia novostavby Mestskej galérie Litomyšl, nakoľko súčasné priestory Mestskej galérie prinášajú množstvo problémov pri vystavovaní. Po dôkladnej analýze širšieho centra mesta bola vybraná vhodná parcela, na ktorej bol následne navrhnutý objekt galérie. Nová budova galérie má oproti pôvodnej väčšie výstavné plochy, kompaktný provoz, bezbariérové riešenie, viac priestoru pre výuku a spoločenské podujatia a v neposlednej rade sú vytvorené priaznivé mikroklimatické podmienky na vystavovanie umeleckých diel.cs
dc.description.abstractThe aim of the final thesis is the architectural study of the new building of the Municipal Gallery in Litomyšl,as the current premises of the Municipal Gallery bring a number of problems in exhibiting. A thorough analysis of the wider city center was followed by the selection of the appropriate plot, on which there was subsequently designed the new gallery object. The new gallery building, compared to the original, offers larger exhibition area, easier operation, barrier-free solution, more space for teaching and social events and last but not least, there are favorable microclimatic conditions for exhibiting works of art.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgalériacs
dc.subjectlitomyšlcs
dc.subjectmestská galériacs
dc.subjectumeniecs
dc.subjectarten
dc.subjectgalleryen
dc.subjectlitomyslen
dc.subjectmunicipal galleryen
dc.titleArchitektura a uměnícs
dc.title.alternativeArchitecture and Arten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-20cs
dcterms.modified2019-05-21-16:17:57cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorbycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119091en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:02:08en
sync.item.modts2020.03.30 21:41:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZezula, Adamcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Jiří Žid (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Filip Landa (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen) Img. arch Václav Štojdl (člen) Ing. arch. Petr Hýl (člen)cs
but.defence- prezentaci návrhu předcházela dřívější společná prezentace analýzy místa (více studentů mělo společné zadání), - představení studenta, - prezentace práce, - přečtení posudků, - uspokojivá reakce na podněty od oponenta, - v rámci reakcí na připomínky od oponenta prezentace s referenčními obrázky, - během diskuze student uspokojivě reagoval, řešila se tato témata: koncept věže – vhodnost zvoleného řešení vzhledem k různým aspektům (např. Provozní) provozní řešení – rozměry a kapacity galerijních prostorů vhodnost věže jako dominantycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record